บทความเกี่ยวกับนอนกรน Archive

อย. เปิดใช้ระบบฐานข้อมูลอนุญาตโฆษณายา อาหาร และเครื่องมือแพทย์ หวังลดปัญหาโฆษณาผิดกฎหมาย

อย. เปิดใช้ระบบฐานข้อมูลอนุญาตโฆษณายา อาหาร และเครื่องมือแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561   เพื่อจัดการปัญหาการโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย           นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งการเปิดใช้ระบบฐานข้อมูลอนุญาตโฆษณายา อาหาร และเครื่องมือแพทย์ ทางสื่อต่างๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนให้สามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอนุญาตโฆษณายา อาหาร และเครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย  ของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2557-2561 และเป็นการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการแล้วนั้น อย. มีกำหนดการเปิดใช้ระบบฐานข้อมูลอนุญาตโฆษณาอาหาร ยา และเครื่องมือแพทย์ ในวันที่ 1 เมษายน 2561 โดยมีข้อมูลการอนุญาตโฆษณาตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ...Read More

อย. แจ้งสูตรรวมเครื่องดื่ม แก้นอนกรน ไม่มีอยู่จริง

อย. แจ้งสูตรรวมเครื่องดื่ม น้ำมะนาว แอปเปิ้ล ผสมขิงสดและแครอท แก้นอนกรน ไม่มีอยู่จริง ...Read More

Airing นวัตกรรมแห่งอนาคต หรือ หลอกลวง ขายฝัน?

Airing เป็นชื่อของ micro-cpap ตัวแรกของโลกที่กำลังอยู่ในช่วงการระดมทุน ดูเป็นสินค้าที่ทุกคนเห็นแล้วต้องร้อง WOW! เนื่องจากสินค้าดูสบายกว่า CPAP มากเป็นสินค้าแบบใช้แล้วทิ้ง จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกคืน ราคาขายต่อชิ้นคือ $3 (110 บาท) ราคาต่อเดือน 30 ชิ้น คือ $90 (3,250 บาท) เป็นที่น่าทึ่งอย่างมากสำหรับ airing ที่มีการระดมทุน สำหรับเพื่อใช้ในการสร้างสินค้านี้ให้สำเร็จ มีคนอเมริกามากมายที่บริจาคเงินเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จได้เพราะอะไรนะหรือ ในเมื่อ CPAP ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรักษา OSA ที่ได้ผลดีที่สุดในปัจจุบัน ก็เพราะความอึดอัดในการใช้งาน ไม่ชอบใส่หน้ากาก หรือเหตุผลต่างๆ นาๆ แต่ที่แน่ๆ คือ มีผู้ใช้ถึง 50% ที่หยุดใช้ CPAP ภายใน 1 ปี แต่เดี่ยวก่อน อย่าพึ่งดีใจไปที่จะได้ใช้ Airing นี้ เนื่องจากกว่าจะทำออกมาเพื่อขายอย่างเป็นทางการประมาณกลางปี 2019 รวมถึงมีบางอย่างที่ยังไม่ clear ...Read More

Spay แก้นอนกรน Night Comfort หลอกลวงผู้บริโภค

Spay แก้นอนกรน Night Comfort หลอกลวงผู้บริโภค อ้างว่าแก้นอนกรนได้ แต่จริงๆ แล้วสิ่งที่ลูกค้าได้รับคือ ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นปาก (ตามรูป) spay แก้นอนกรน ไม่มีอยู่จริง! ทางบริษัท ไม่กรน จำกัด ขอเตือนผู้บริโภคด้วยความหวังดี ...Read More

ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการแก้ไขจากการใช้เครื่อง CPAP

หลายๆ คนที่ใช้ CPAP มักจะพบปัญหาบางอย่าง วันนี้ทางบริษัท ไม่กรน จำกัด จะขอนำเสนอปัญหาและแนวทางในการแก้ไขจากการใช้ CPAP โดยเรานำข้อมูลที่สำคัญบางส่วนมาจาก 108 ปัญหานอนกรนที่จัดทำโดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย เริ่มกันเลยดีกว่า Q: เครื่องซีแผบเป็นเครื่องผลิตออกซิเจนใช่หรือไม่? A: ไม่ใช่ เครื่องซีแผบมีหลักการคล้ายเครื่องดูดฝุ่น เพียงแต่เครื่องจะทำการเป่าลมออกจากเครื่องแทนการดูดเข้าเครื่อง ดังนั้นลมที่เป่าออกจากเครื่องนั้นก็คืออากาศที่อยู่ภายในห้องนอนที่เราหายใจตามปกติแต่เครื่องผลิตออกซิเจนนั้นจะทำ การดูดอากาศจากภายในห้องเข้าไปในเครื่อง เครื่องจะทำ การแยกก๊าซไนโตรเจนทิ้งไปเพื่อให้เหลือแต่ออกซิเจนก่อนส่งออกมาจากเครื่อง Q: เครื่องซีแผบราคาประมาณเท่าไร่ ข้าราชการเบิกได้หรือไม่? A: ราคาเครื่องมีความแตกต่างกันตั้งแต่ประมาณ 18,000 – 80,000 บาท ขึ้นกับคุณสมบัติการทำ งานของเครื่อง รวมไปจนถึงความสามารถในการบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆจากการใช้เครื่อง ปัจจุบันมีผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเพียงสิทธิ์เดียวเท่านั้นที่สามารถเบิกค่ารักษาด้วยอุปกรณ์นี้ได้แต่จำกัดสิทธิ์อยู่ที่ 20,000 บาท ถ้าผู้ป่วยเลือกซื้อเครื่องที่ราคาสูงกว่านี้จะต้องจ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง Q: เครื่องซีแผบราคาแพง มีบริษัทให้เช่าผ่อนหรือผ่อนเช่าหรือไม่? A: มีบางบริษัทที่มีการให้บริการเช่าเป็นรายเดือนเนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถรับภาระจ่ายเงินก้อนได้ ระบบเช่าจะมีข้อดีที่บริษัทจะรับผิดชอบในการบำรุงรักษาเครื่อง รวมถึงเปลี่ยนไส้กรองหน้ากากให้เมื่อมีการเสื่อมคุณภาพจากการใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้เมื่อเครื่องมีปัญหาก็ยังมีเครื่องใหม่มาทดแทนให้ใช้ได้ทันทีแต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการใช้เครื่องในระยะยาวระบบผ่อนหรือผ่อนเช่าจะมีความคุ้มค่ามากกว่าเนื่องจากเมื่อจ่ายครบแล้วจะได้เครื่องเป็นของตนเอง Q: ถ้าไฟตกหรือไฟดับจะขาดอากาศหายใจขณะใช้เครื่องซีแผบหรือไม่? A: การที่ไฟดับหรือไฟตกทำ ...Read More