บริษัท ไม่กรน จำกัด (Maikron Co., Ltd.) – เราเป็นบริษัทที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณภาพในการนอนหลับที่ดีขึ้น ทั้งในเรื่องการรักษาอาการนอนกรน การหยุดหายใจขณะหลับ และการนอนไม่หลับ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคุณและคนข้างๆ 

โดยทางเราเป็นแหล่งรวมความรู้ด้านนอนกรน นอนไม่หลับ ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

Morning stretch in bed