โรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA) หากไม่รักษาจะเกิดผลเสียอย่างไร?

เกิดอะไรขึ้นหากเราไม่รักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA)?

โรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA) หากไม่รักษาจะเกิดผลเสียอย่างไร?

อาการที่สำคัญของภาวะหยุดหายใจขณะหลับคือการนอนกรน ซึ่งนอกจากจะสร้างความรำคาญให้บุคคลที่นอนข้างๆ แล้วอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพหรือภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้ดังต่อไปนี้

1. ภาวะง่วงนอนผิดปกติ จนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ขณะทำงานหรือหลับในขณะขับรถ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ โดยเป็นผลมาจากภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ทำให้ตื่นกลางดึกบ่อย ๆ นอนหลับไม่สนิท หรือไม่เพียงพอ

2. เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ มากขึ้น เนื่องจากการหยุดหายใจบ่อย ๆ จะทำให้ระดับออกซิเจนในเลือดลดต่ำลง และความดันโลหิตสูงขึ้น

  • ความดันโลหิตสูง
  • โรคเบาหวาน
  • โรคหัวใจขาดเลือดฉับพลัน
  • โรคหัวใจวาย
  • โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
  • โรคซึมเศร้า
  • และโรคอื่นๆ ตามมาได้

เมื่อทราบดังนี้แล้ว ถ้าสงสัยว่าเรามีโอกาสเป็นโรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA) ควรรีบพบแพทย์และหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด