โรค TMJ – ผู้ที่จะใช้ที่ครอบฟันแก้นอนกรนควรทราบ

TMJ (temporomandibular joint disorder) – ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรคืออะไร?

Hinges

TMJ-Joint-2

(ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)

ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรคืออะไร หรือ TMJ (temporomandibular joint disorder) หมายถึง ข้อต่อระหว่างขากรรไกรบนและล่างไม่สามารถทำงานอย่างที่ควรโดยข้อต่อนี้เป็นจุดที่มีความซับซ้อนมากที่สุดจุดหนึ่งในร่างกายของเรา มีผลต่อการเคลื่อนขากรรไกรล่างไปข้างหน้า หลัง และด้านข้าง ปัญหาใด ๆ ก็ตามที่ทำให้ระบบของอวัยวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขากรรไกรทำงานไม่ปกติ เราจะเรียกว่า ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร ซึ่งอาจทำให้เรารู้สึกว่ากระดูกขากรรไกรของเรามีการเคลื่อนที่ หรือติดค้างในชั่วขณะ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะหาสาเหตุไม่ได้

อาการของความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรมีอะไรบ้าง?

ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรมีอาการและสัญญาณเตือนได้หลายประการ ปกติแล้วมักจะเป็นการยากที่จะรู้ว่ามีอาการ เนื่องอาการบางอย่างอาจจะเป็นปัญหาอื่นๆ ทันตแพทย์สามารถช่วยวินิจฉัยได้ด้วยการตรวจสอบประวัติการรักษา การตรวจในคลินิค และการเอ็กซเรย์

อาการที่พบได้บ่อยคือ:

  • อาการปวดศรีษะ (มักจะถูกคิดว่าเป็นอาการของไมเกรน) อาการปวดหู และอาการปวดบริเวณหลังตา
  • เสียงคลิกเวลาอ้าปากหรือหุบปาก
  • อาการปวดจากการหาว การอ้าปากกว้าง หรือการเคี้ยวอาหาร
  • ขากรรไกรค้าง
  • อาการเจ็บที่กล้ามเนื้อขากรรไกร
  • ความเปลี่ยนแปลงกระทันหันของการสบกันระหว่างฟันบนและฟันล่าง

ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรสามารถรักษาได้อย่างไร

แม้ว่าจะยังไม่มีวิธีการรักษาที่แน่นอนสำหรับความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร แต่ก็ยังมีหลายวิธีที่จะสามารถช่วยลดอาการได้อย่างมาก ซึ่งทันตแพทย์อาจแนะนำดังต่อไปนี้:

  • การพยายามลดความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อด้วยยาคลายกล้ามเนื้อ แอสไพริน หรือยาแก้ปวดอื่น ๆ หรือยาแก้อักเสบ
  • การลดผลกระทบที่อันตรายเช่น การเกร็งและการกระทบ ด้วยการใส่อุปกรณ์ที่ป้องกันการกระทบของฟันบนและล่าง
  • การเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายเพื่อควบคุมความตึงเครียดของกล้ามเนื้อในขากรรไกร ทันตแพทย์อาจแนะนำให้เข้ารับการฝึกเพื่อความเครียด
  • ถ้าข้อต่อขากรรไกรได้รับผลกระทบ และวิธีการรักษาอื่นไม่ได้ผล การผ่าตัดขากรรไกรอาจเป็นทางเลือก

TMJ เกี่ยวข้องอย่างไรกับการใช้ที่ครอบฟันแก้นอนกรน

ผู้ที่เป็นโรค TMJ (temporomandibular joint disorder) – ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร ห้ามใช้ที่ครอบฟันแก้นอนกรน โดยเด็ดขาดนะครับ ไม่เช่นนั้นจะส่งผลเสียอย่างมากต่อข้อต่อขากรรไกรและกราม (ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)

ถ้าทราบแล้วก่อนใช้ที่ครอบฟัน ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับ

11111

(ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)