การรับแสงในช่วงเวลากลางวันอาจจะมีส่วนช่วยในการต่อต้านผลของการรบกวนการนอนหลับที่มีมาจาก blue light ได้

การรับแสงในช่วงเวลากลางวันอาจจะมีส่วนช่วยในการต่อต้านผลของการรบกวนการนอนหลับที่มีมาจาก blue light ได้

การใช้โทรศัพท์สมาทโฟน แท็บเลต คอมพิวเตอร์ก่อนนอนมีผลทำให้รบกวนการนอนหลับของมนุษย์ อ้างอิงจากการศึกษาวิจัยจากมหาลัย Uppsala ซึ่งผลการวิจัยนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในหนังสือที่มีชื่อว่า “Sleep Medicine”

การจากศึกษา วัยรุ่นทั้งเพศชายและเพศหญิงทั้งหมด 14 คน นักประสาทวิทยา Christian Benedict  และ Frida Rångtell ได้ทำการศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างผลกระทบจากการเล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการได้รับแสงในช่วงเวลากลางวัน

“การทดสอบของเราคือการให้ผู้ทดลองได้รับแสงในช่วงเวลากลางวัน จากนั้นให้ทดลองให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเย็นหรือก่อนนอนเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ผลการวิจัยค้นพบว่าวัยรุ่นที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้น ไม่ได้รับผลจากการรบกวนการนอนหลับที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่นอนหลับอยู่เลย”  Frida Rångtell ผู้เขียนและนักศึกษาปริญญาเอกสาขาประสาทวิทยา มหาลัย Uppsala

Christian Benedict ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาประสาทวิทยา มหาลัย Uppsala กล่าวว่า “ผลของการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ในช่วงเวลากลางวัน ไม่ว่าจะเป็นแสงจากดวงอาทิตย์หรือแสงไฟในออฟฟิศ มีส่วนช่วยในการต้านผลจากการรบกวนในช่วงเวลานอนหลับของมนุษย์ โดยการรบกวนการนอนหลับนี้เป็นผลกระทบที่ได้รับจากการเล่นโทรศัพท์สมาทโฟน แท็บเลต คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดแสง Blue light) ก่อนนอน ถึงแม้ว่าเรื่องที่เราศึกษานั้นจะไม่ใช่เรื่องของผลกระทบจากการที่ได้รับแสง Blue light โดยตรงแต่ก็ควรจำไว้ว่าการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนไม่ว่าจะเป็นการเช็คอีเมล์หรือดูโซเซี่ยลมีเดียต่างๆ ก็มีส่วนในการรบกวนการนอนหลับที่จะทำให้เกิดการกระตุ้นอารมณ์ที่เป็นเหตุทำให้นอนหลับไม่สนิทนั้นเอง ”