ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับและอาการนอนไม่หลับ มีความเกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า

การศึกษาพบว่าผู้ชายที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับและนอนไม่หลับมีความรุนแรงของอาการซึมเศร้าสูงกว่าผู้ชายที่มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือนอนไม่หลับเพียงอย่างเดียว

ในการศึกษาของ 700 คนในชุมชนพบว่า ผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับและนอนไม่หลับ มีภาวะซึมเศร้าสูงถึง 43%

ขณะที่ผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับเพียงอย่างเดียว มีภาวะซึมเศร้า  22%

นอกจากนี้พบว่าผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับอย่างเดียว มีภาวะซึมเศร้าเพียง  8%

Carol Lang, PhD, หัวหน้านักวิจัยด้านการ Respirology กล่าวว่า “ผู้ดูแลขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องตระหนักว่าการนอนไม่หลับและภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับมักเกิดขึ้นร่วมกันและเกี่ยวข้องอย่างมากกับผลลัพธ์ด้านสุขภาพจิตที่ไม่ดี “การวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับและการนอนไม่หลับอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มการรับรู้ถึงความผิดปกติของโรคร่วมได้และอาจหลีกเลี่ยงยาตามใบสั่งยาในหลาย ๆ คนได้”