ออกกำลังกายและลดน้ำหนักช่วยลดภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้จริง

ออกกำลังกายและลดน้ำหนักช่วยลดภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้จริงไหม?

จากบทความ: share ประสบการณ์การรักษาอาการนอนกรนที่ รพ. ศิริราช

พบว่าผมมีค่า AHI (ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ) อยู่ที่ 22 ครั้ง/ชม และผมเลือกใช้ aveoTSD เป็นอุปกรณ์ในการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกลั้นแทน CPAP เนื่องจากผมไม่สามารถทนใช้ งาน CPAP ได้ เพราะมีความอึดอัด หายใจออกยาก (ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)

วันเวลาผ่านไปมาถึงปี 2016 เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤษาคม 2016 ผมได้ตรวจการนอนหลับที่บ้าน (home sleep test) ด้วยเครื่อง ApneaLink จาก Resmed ได้ผลดังนี้ >>> คลิกเพื่อดู report

จาก report จะพบค่าที่สำคัญ ดังนี้

– AHI : 4.3 ครั้ง/ชม (ภาวะหยุดหายใจขณะหลับอยู่ที่ 4.3 ครั้ง/ชม น้อยกว่า 5 ครั้ง ถือว่าปกติ)

– SPO2 Average saturation: 97% (ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด เฉลี่ยอยู่ที่ 97% ถือว่าปกติ)

– SPO2 Lowest desaturation: 92% (ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด ต่ำสุดอยู่ที่ 92% ถือว่าปกติ)

– Snoring events: 1457 ครั้ง (มีการกรน 1457 ครั้ง)

Q: คำถามที่หลายคนสงสัยคือ ผมไปทำอะไรมา ถึงทำให้ค่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับลดลงจาก 22 ครั้ง/ชม ไปเหลือ 4.3 ครั้ง/ชม ได้

A: คำตอบก็คือ “ออกกำลังกายและลดน้ำหนัก” น้ำหนักตอนนี้เหลือ 69-70 kg ส่วนตอนนั้นน้ำหนักอยู่ที่ 73-75 kg ครับ นอกจากนั้นยังออกกำลังกายร่วมด้วย เช่น ตีแบด หรือ วิ่ง เป็นประจำครับ

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆ คนนะครับ