5 โรคร้ายที่เติบโตในตัวคุณเมื่อนอนหลับไม่เพียงพอ

การนอนหลับมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพร่างกายของคุณ เช่น การนอนหลับจะช่วยรักษาและซ่อมแซมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ การขาดการนอนหลับอย่างต่อเนื่องจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ ความดันสูง เบาหวาน และหลอดเลือดสมอง – National Heart, Lung, and Blood Institute

5 โรคร้ายที่เติบโตในตัวคุณเมื่อนอนหลับไม่เพียงพอ

การนอนหลับเป็นกิจกรรมที่เพลิดเพลินและผ่อนคลาย นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมที่สำคัญต่อสุขภาพร่างกายและใจอีกด้วย การหลับตาลงเป็นเวลาอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงทุกคืนจะช่วยให้ร่างกายของเราฟื้นฟูพลังงานที่เราใช้ไปอย่างหนักในแต่ละวันได้ ในขณะที่กำลังนอนหลับนั้น ร่างกายและสมองส่วนที่สำคัญจะต้องผ่านกระบวนการมากมายที่มีความสำคัญต่อการทำงานของมนุษย์ ดังนั้น การอดนอนสามารถส่งผลให้เกิดปัญหาร้ายแรงมากมาย บ่อยครั้ง เราจะรู้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหลังจากตื่นนอนได้ไม่นาน ซึ่งเราจะไม่มีสมาธิและจะทำอะไรได้ช้ามากในวันนั้น เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างเป็นประจำ จะส่งผลให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเป็นระยะเวลาหลายปี ที่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พยายามพิสูจน์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเราไม่ให้ความสำคัญกับการนอนหลับ หรือเมื่อเรานอนไม่หลับเนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์ ซึ่งงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า การอดนอนจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยทีเดียว

ดังนั้น ในที่นี้ เราจะกล่าวถึงอาการหรือโรคร้ายที่เป็นอันตรายทั้ง 5 อันเกิดจากการนอนหลับไม่เพียงพอ จากนั้น เราจะนำเสนอ 5 แนวทางในการปรับปรุงการนอนหลับทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามคำแนะนำของ National Sleep Foundation

อาการหรือโรคร้ายทั้ง 5 ได้แก่

1. โรคอัลไซเมอร์

จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย John’s Hopkins University (JHU) ในปี 2013 นักวิจัยได้สรุปว่า พฤติกรรมการนอนหลับที่ไม่ดีนั้นเป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ (ALS) นอกจากนี้ งานวิจัยเดียวกันนี้ยังนำเสนออีกว่า การอดนอนนั้นจะส่งผลให้เกิดการลุกลามของโรคเร็วขึ้นอีกด้วย งานวิจัยต่อมาได้นำเสนอว่า การนอนหลับเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการกำจัดสิ่งที่เปรียบเสมือนของเสียที่สะสมอยู่ในสมอง ซึ่งเรียกว่า “cerebral waste”

อาสาสมัครในงานวิจัยของ JHU ทั้ง 70 คน มีอายุระหว่าง 53 – 91 ปี โดยพบว่าผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับอย่างต่อเนื่อง จะมี Beta-amyloid อยู่ในปริมาณที่ไม่เหมาะสม ซึ่ง Beta-amyloid เป็นสารประกอบที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้โดยตรงของการเกิดโรคอัลไซเมอร์

2. มะเร็งต่อมลูกหมาก

ในงานวิจัยที่ศึกษาในผู้ชายชาวไอซ์แลนด์จำนวน 2,425 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 64 – 96 ปี พบว่า ผู้ชายที่มีปัญหาการนอนหลับจะมีแนวโน้มในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากสูงถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ยิ่งไปกว่านั้น ตัวเลขนี้จะเพิ่มสูงขึ้นสองเท่าเมื่อกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยรายงานว่ามีอาการนอนหลับยาก นอกจากนี้ นักวิจัยพบว่าการนอนหลับที่ไม่เพียงพอ จะมีโอกาสในการลุกลามของโรคมะเร็งไปจนถึงระยะสุดท้ายได้มากกว่าปกติอีกด้วย

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมะเร็งและการนอนหลับที่ไม่เพียงพอนั้น เป็นผลมาจากเมลโทนีน (Melatonin) ซึ่งอยู่ในระดับต่ำ เมลโทนีนเป็นสารเคมีที่สำคัญในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอก โดยเมื่อสารนี้อยู่ในระดับต่ำอันเนื่องมาจากการนอนหลับที่ไม่เพียงพอ จะเป็นการเร่งการเจริญเติบโตของมะเร็งนั่นเอง

3. โรคหัวใจและหลอดเลือด

การนอนหลับไม่เพียงพอจะส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพหัวใจ การนอนหลับไม่เพียงพอนั้นถูกนำไปเชื่อมโยงกับโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเวลาหลายปี ซึ่งไม่นานมานี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างทั้งสองสิ่งนี้ จากงานวิจัยในผู้ชายชาวรัสเซียจำนวน 657 คน ซึ่งทำการศึกษาทั้งหมด 14 ปี พบว่า สองในสามของผู้ที่มีอาการหัวใจวายนั้นเป็นผู้ที่มีความผิดปกติในการนอนหลับด้วยเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ อาสาสมัครที่มีความผิดปกติในการนอนหลับนั้นจะมีโอกาสในการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายมากกว่าปกติถึง 2.6 เท่า และมีแนวโน้มในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูงถึง 1.5 – 4 เท่าอีกด้วย

4. โรคอ้วนและโรคเบาหวาน

งานวิจัยจำนวนมากได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานและพฤติกรรมการนอนหลับที่ไม่ดี อย่างไรก็ตาม การวิจัยของ University of Chicagoได้ขยายความสัมพันธ์นี้ไปยังโรคอ้วน ซึ่งเป็นสาเหตุอันก่อให้เกิดโรคเบาหวานตามมาอีกด้วย นักวิจัยได้ค้นพบอีกว่า การนอนหลับเพียงเล็กน้อยนั้นอาจทำให้ระดับของกรดไขมันสะสมในเลือดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของร่างกาย จากการศึกษาผู้ชาย 19 คน นักวิจัยพบว่าผู้ที่นอนหลับเพียง 4 ชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน จะมีระดับของกรดไขมันในเลือดสูงขึ้น และอาจจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าอาสาสมัครที่นอนหลับเป็นเวลา 8 ชั่วโมงถึง 30 เปอร์เซ็นต์

5. ความคิดฆ่าตัวตาย และ/หรือ การฆ่าตัวตาย

ผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องน่าตกใจและรบกวนใจเป็นอย่างยิ่ง จากการวิจัยของ Stanford University School of Medicine ในปี 2014 นักวิจัยพบความสัมพันธ์ระหว่างการนอนหลับไม่เพียงพอและอัตราการฆ่าตัวตาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ทำการวิจัยพบว่า ผู้ที่ฆ่าตัวตายจำนวน 20 คนจาก 420 คนได้รายงานว่ามีปัญหาการนอนหลับ ซึ่งในท้ายที่สุด นักวิจัยได้สรุปว่า ผู้ที่นอนไม่เพียงพอจะมีแนวโน้มในการฆ่าตัวตายสูงกว่าคนทั่วไปถึง 1.4 เท่า ยิ่งไปกว่านั้น ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อมีอายุและระดับของความเครียดสูงขึ้นอีกด้วย

แนวทางในการปรับปรุงการนอนหลับ

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า การนอนหลับนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อสุขภาพของเรา การนอนหลับจึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการลดความเสี่ยงของโรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆมากมาย ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับ ตามคำแนะนำของ the National Sleep Foundation (NSF)

5 แนวทางในการปรับปรุงการนอนหลับ:

#1 จัดทำและทำตามตารางการนอนหลับ ให้ความสำคัญกับการตื่นและการเข้านอนในเวลาเดียวกันของทุกคืน รวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วย

#2 ผ่อนคลายก่อนเข้านอนทุกคืน พยายามทำกิจกรรม เช่น การอ่านหนังสือ การทำสมาธิ ให้เป็นนิสัยก่อนเข้านอนทุกคืน

#3 ออกกำลังกายทุกวัน การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงการนอนหลับ โดยทำกิจกรรมใดก็ได้ที่ทำให้ร่างกายของคุณเคลื่อนไหวและขับเหงื่อ

#4 สำรวจสภาพแวดล้อมในการนอนหลับของคุณ อุณหภูมิห้องของคุณนั้นถูกต้องหรือไม่? ซึ่งอุณหภูมิควรอยู่ระหว่าง 21-25 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วแต่บุคคล) ห้องนอนควรมีความเย็น ปลอดแสงและปราศจากเสียงรบกวน

#5 สำรวจหมอนและที่นอนของคุณ ว่ามันเหมาะสมต่อการนอนหลับที่ดีหรือไม่? หากไม่ ลองไปร้ายขายเครื่องนอนดูสิ ที่นั่นจะมีพนักงานที่มีความรู้ซึ่งสามารถให้คำแนะนำกับคุณได้